Učitelé: Motivace v hudebně pohybové výchově s retro přístupy

Moderní rytmické přístupy s využitím tradičních metod, zejména Dalcrozovy metody rytmické gymnastiky a lidových tanců. Můžeme touto formou přispívat k tvůrčímu rozvoji jednotlivců i skupin.

Seminář:

- v délce 2 hod. (90 min.)
- maximálně 3 lekce ročně
- skupina do 20 učitelů
- didaktické postupy, supervize
- cena: 3.400,- Kč


Senioři > ^ Hudebně pohybová výchova