Psychomotorika

Metoda hrou, která je založena na prožívání pohybových aktivit s netradičním náčiním a nářadím, a využívá netradičních postupů na suchu i ve vodě. Prostřednictvím prožitků poznáváme svoje tělo, jednotlivce, skupinu a vše kolem nás. Je vhodná pro všechny věkové kategorie včetně handicapovaných a nemocných klientů. Přináší všem radost z pohybu, přispívá k aktivnímu odbourávání stresu, ke zvyšování frustrační tolerance a vede ke zdraví a ke kvalitě života. Psychomotoriku můžeme využívat i jako formu terapie.

Nabídka - víkendové kurzy, semináře, přednášky: