Teambuilding

Jedná se o aktivity, prostřednictvím nichž je stmelován kolektiv formou aktivní spolupráce jednotlivců a zejména skupiny. Při těchto činnostech se učí manažer (trenér, učitel, vychovatel, řídící pracovník) pracovat s kolektivem a současně jednotlivci se učí vzájemně spolupracovat na řešení aktivit, učí se komunikovat a přispívají ke spolupráci v kolektivu. Náplň teambuildingových aktivit je tvořena formou pohybových a herních činností, které jsou doprovázeny teoretickými podklady pro základní znalosti týmu, skupinové dynamiky a odstraňování krizí v týmu. Činnosti jsou uzpůsobeny pode věku, podle druhu skupiny a podle konkrétní zakázky.

Nabídka - semináře: