Hudebně pohybová výchova pro zdraví

Cvičení s hudbou a tancem, které kladně působí na svalový aparát, přispívá k rozvoji rytmizace a využívá metody, které byly dříve velmi populární (dalcrozova metoda rytmické gymnastiky, lidové tance, psychomotorika a tanec apod.). Díky těmto aktivitám se podaří vrátit ztracenou rovnováhu, zlepšit prostorovou orientaci a nervosvalovou koordinaci, odbourávat stres a přispívat k radosti a ke zdraví.

Nabídka - semináře: