Uskutečněné akce

5. - 7.10. 2017 Konference Pohybový aparát a zdraví II. Blahutková: přednáška Senioři a pohybové aktivity. Workshop: Psychomotorika pro seniory
8. 9. 2017 přednáška Vědecký základ sportovního tréninku
FSpS MU 9,00 – 12,10 ; učebna A11/236 Brno, Kamenice